Monthly Archives - Tháng Mười 2019

BỐN PHƯƠNG PHÁP RÈN LUYỆN TƯ DUY LẬP TRÌNH

BỐN PHƯƠNG PHÁP RÈN LUYỆN TƯ DUY LẬP TRÌNH Kì trước, mình đã có chia sẻ về cái gọi là căn bản và tư duy lập trình, cùng với tầm quan trọng của việc tư duy trong ngành lập trình. Mình cũng có khuyên là rèn luyện tư duy lập trình cũng giống như tập tạ, muốn giỏi thì phải chịu khó rèn luyện thường xuyên. Nhiều bạn mới hỏi mình: Ủa vậy rèn luyện tư duy lập trình như thế nào hả anh? Vì vậy, trong [...]

Read more...
Call Now Button0767994459