Gương Kính

CỬA KÍNH VÀ GƯƠNG SOI

Có một người đàn ông rất giàu có, nhưng vô cùng keo kiết. Dường như trong đời, ông chưa bao giờ biết giúp đỡ kẻ nghèo khổ một vật gì cả. Ngày kia, một nhà sư đến thăm ông. Vị sư dẫn người nhà giàu đến trước khung kính cửa sổ, bảo: – “Hãy nhìn ra ngoài kia! Ông thấy gì không?” Người nhà giàu đáp: – “Tôi thấy xa xa là bầu trời, cây cỏ, còn ở gần là đàn [...]

Read more...
Call Now Button0767994459